fbpx

dofinansowania

Skorzystaj z DOFINANSOWANIA na nasze usługi, w ramach Bazy Usług Rozwojowych!

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie do szkoleń mogą uzyskać osoby prywatne, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą bądź zatrudnione w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Procedura krok po kroku:

  1. Skontaktuj się z nami drogą mailową lub telefoniczną
  2. Przedstaw swoje oczekiwania i potrzeby dotyczące szkoleń otwartych lub zamkniętych.
  3. Zweryfikujemy możliwość uzyskania dofinansowania dla Ciebie lub Twojej firmy.
  4. Wspólnie przygotujemy wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.
  5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy z Operatorem.
  6. Wybierz interesujące Cię szkolenie „Warsztat rozwoju” w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
  7. Realizacja usługi szkoleniowej
  8. Ocena usługi szkoleniowej w Bazie Usług Rozwojowych. Każda usługa rozwojowa powinna zostać oceniona przez Pracodawcę, jak i skierowanego przez niego Uczestnika za pomocą ankiety w wersji elektronicznej. Brak wypełnionej ankiety uniemożliwia prawidłowe rozliczenie usługi.
  1. Rozliczenie usługi szkoleniowej

10. „Warsztat rozwoju” wystawia fakturę za zrealizowaną usługę, którą przedsiębiorca przekazuje operatorowi.

skorzystaj z dofinansowania

Nie zwlekaj skontaktuj się z nami drogą telefoniczną lub mailową.