Aktywizacja zawodowa – projekty realizowane w ramach EFS

Warsztat Rozwoju realizuje wsparcie w ramach projektów aktywizacyjnych. Aktualnie współpracujemy z Fundacją KTO Kultura – Troska – Otwartość oraz Stowarzyszeniem Rodzin Zdrowie Psychiczne. Prowadzimy indywidualne wsparcie motywacyjne w formie coachingu oraz warsztaty rozwojowe z zakresu:

  • Rozwój umiejętności społecznych – cz 1: komunikacja, współpraca w grupie, budowanie kontaktów.
  • Rozwój umiejętności społecznych – cz 2: asertywność́ – czyli sztuka bycia sobą, rozwiązywanie konfliktów.
  • Realizacja celów, automotywacja, elementy zarządzania czasem.
  • Wiara w siebie: twórcze i skuteczne rozwiązywanie problemów, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowanie pewności siebie, metody radzenia sobie ze stresem.

Projekty te są realizowane w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *