Badania – rynek zamówień publicznych

Badania – rynek zamówień publicznych Warsztat Rozwoju prowadzi badania udziału przedsiębiorców w rynku zamówien publicznych objętych projektem „Zamówienia publiczne w Twojej firmie”. Projekt jest realizowany przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, …

Aktywizacja zawodowa – projekty realizowane w ramach EFS

Warsztat Rozwoju realizuje wsparcie w ramach projektów aktywizacyjnych. Aktualnie współpracujemy z Fundacją KTO Kultura – Troska – Otwartość oraz Stowarzyszeniem Rodzin Zdrowie Psychiczne. Prowadzimy indywidualne wsparcie motywacyjne w formie coachingu …