fbpx

dla instruktorów sportu

"Trener jest kimś, kto mówi Ci to, czego nie chcesz słyszeć, który widzi to, czego nie chcesz widzieć, po to, żebyś był kimś, kim zawsze chciałeś być" Tom Landry

dowiesz się:

 • Jak efektywnie łączyć trening fizyczny z treningiem mentalnym w sporcie.
 • Jak prowadzić zajęcia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem treningu mentalnego.
 • Jak pogłębiać samoświadomość swoją i swoich podopiecznych w sporcie.
 • Jak rozmawiać, o co pytać i jak słuchać zawodników/amatorów sportu, aby osiągali wyznaczone cele.
 • Jak budować motywację i zaangażowanie w sporcie.
 • Jak radzić sobie z ograniczającymi przekonaniami i stresem podopiecznych w sporcie.

Dla kogo? Instruktorów sportu, Instruktorów rekreacji ruchowej, Trenerów sportu, Trenerów personalnych.

tematyka warsztatów:

Budowanie relacji z Klientem

Zapraszamy na 2-dniowe warsztaty dotyczące budowania relacji z Klientem w sporcie.

Czego się nauczysz?

 • Jak skuteczniej wspierać siebie i swoich podopiecznych na drodze do samorealizacji.
 • Jak mówić do zawodników/amatorów sportu, by uruchamiać ich potencjał.
 • Jak założenia mogą stanąć na drodze skutecznej komunikacji.
 • Jak pytać i jak słuchać – czyli sposoby na zwiększanie efektywności treningów.
 • Czym jest programowanie neurolingwistyczne (NLP) i dlaczego ma taką siłę.
 • Jak udzielać informacji zwrotnej podopiecznym w sporcie, by wzmacniać ich gotowość do rozwoju.
 • Czym jest język korzyści i jak go używać.
 • Jak precyzyjnie rozpoznawać potrzeby i zainteresowania zawodników/amatorów sportu.
 • Jak budować relacje z podopiecznymi podczas zajęć grupowych i indywidualnych.

Motywacja

Zapraszamy na 2-dniowe warsztaty dotyczące wzmacniania motywacji Klienta w sporcie.

Czego się nauczysz?

 • Jakie są typy motywacji i czy możemy mówić o motywacji złej i dobrej.
 • Jak udzielać informacji zwrotnej, aby nie niszczyć motywacji wewnętrznej.
 • Jak motywacja łączy się z wyznaczaniem celów.
 • W jaki sposób wzmacniać motywację podczas zajęć grupowych i indywidualnych.
 • Jak ukierunkować zawodnika/amatora sportu na osiągnięcie swoich celów.
 • Jak budować potencjał swoich podopiecznych.
 • Jak pogłębiać samoświadomość zawodników/amatorów sportu.
 • Co to są demotywatory i jak z nimi walczyć.
 • Co to jest wywiad doceniający.
 • Na czym polega mowa wewnętrzna – czyli jak rozmawiać ze sobą.
 • Kiedy i w jaki sposób wykorzystywać techniki wyobrażeniowe podczas zajęć grupowych i indywidualnych.

Emocje

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie dotyczące pracy z negatywnymi przekonaniami i lękiem Klientów w sporcie.

Czego się nauczysz?

 • Jak pracować z negatywnymi przekonaniami podopiecznych, aby pomóc im przekraczać swoje bariery i osiągnąć wyznaczone cele.
 • Jak pomagać zawodnikom/amatorom sportu radzić sobie z porażką.
 • Jak pracować z lękiem
 • W jaki sposób wzmacniać wewnętrzne zasoby podczas zajęć grupowych i indywidualnych.

Koncentracja

Zapraszamy na 2-dniowe warsztaty dotyczące współtworzenia z Klientem najlepszej strategii jego rozwoju w sporcie.

Czego się nauczysz?

 • W jaki sposób skupiać uwagę podopiecznych na procesie działania, a nie wyłącznie na jego wyniku.
 • Jak modyfikować i dostosowywać trening w miarę zmieniających się potrzeb zawodnika/amatora sportu.
 • Jak planować z podopiecznymi najlepszą strategię rozwoju.
 • Jak efektywnie planować z zawodnikami/amatorami sportu cele krótko i długoterminowe.

Zapisz się na warsztaty

Nie zwlekaj skontaktuj się z nami drogą telefoniczną lub mailową.