fbpx

dla biznesu

“Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych” Henry Ford

czego się nauczysz:

 • Jak być liderem, inspirować ludzi i budować autorytet.
 • Jak budować silny i zgrany zespół.
 • Jak radzić sobie z trudnościami i konfliktami.
 • Jak rozwijać otwartą komunikację i empatię w firmie.
 • Jak zwiększać zaangażowanie i motywację pracowników.
 • Jak rozmawiać i delegować zadania, aby pracownicy osiągali wyznaczone cele.
 • Jak zarządzać sobą w czasie by zadbać o life-work balance.
 • Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Dla kogo? Szkolenia i coaching skierowane do menadżerów i kierowników zespołów oraz ich pracowników, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Przeprowadzamy kompleksowe programy rozwojowe dopasowane do potrzeb danej Firmy.

Coaching

Czym jest coaching?

To proces, który pomaga danej osobie w przyspieszeniu tempa rozwoju, poprawie efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania. Dokonuje się w oparciu o relację coachingową, w której coach wspiera klienta w lepszym rozumieniu siebie, odkrywaniu i korzystaniu ze swoich zasobów oraz realizacji celów. Coaching koncentruje się na obecnej sytuacji klienta oraz na tym, czego klient chce w przyszłości. 

Jakie możesz osiągnąć rezultaty?

 • Wzrost skuteczności zarządzania.
 • Większa efektywność w realizacji celów.
 • Wzrost samoświadomości i motywacji.
 • Wzrost poczucia sprawczości i skuteczności w rozwiązywaniu problemów.
 • Wzrost gotowości do podejmowania wyzwań i wdrażania zmian.
 • Pełniejsze korzystanie ze swoich naturalnych zdolności.
 • Lepsze radzenie sobie z emocjami.

Team - coaching

Team – coaching skutecznie wspiera zespoły w budowaniu relacji i efektywnym działaniu. Jest to proces, który umożliwia wdrożenie potrzebnej zmiany.

Jak rezultaty możecie osiągnąć?

 • Zbudowanie relacji opartych na empatii.
 • Bardziej otwarta i skuteczna komunikacja.
 • Jasne cele, wizja i plan działania.
 • Wzrost zaangażowania i satysfakcji ze współpracy.
 • Większe poczucie wpływu i sprawczości u członków zespołu.
 • Poszerzenie perspektywy i możliwości rozwiązania problemów.
 • Wzrost gotowości do podejmowania wyzwań i wdrażania zmian.
 • Wzrost gotowości do przyjmowania na siebie odpowiedzialności za efekty pracy.
 • Klaryfikacja i urzeczywistnienie potencjału zespołu.

Szkolenia

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenia dla osób zarządzających i zespołów.

Czego się nauczysz?

 • Jak skuteczniej zarządzać zespołem i firmą.
 • Jak być liderem, który wspiera swoich pracowników w rozwoju i realizacji celów.
 • Jak prowadzić rozmowy, by budować zaangażowanie i odpowiedzialność w swoim zespole.
 • Jak delegować zadania, by osiągać zamierzone rezultaty.
 • Jak udzielać informacji zwrotnej, by wzmacniać gotowość pracowników do rozwoju.
 • Jak budzić kreatywność i poczuczie sprawczości w zespole.
 • Jak wspierać zespół w rozwiązywaniu problemów i konfliktów.
 • Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Life Impressions Bodywork

Zapraszamy na zajęcia uważnego ruchu realizowane stacjonarnie lub on-line.

Co to wniesie dla Twoich pracowników?

 • Wyciszenie myśli.
 • Zwiększenie uważności i koncentracji.
 • Rozluźnienie, zmniejszenie dolegliwości bólowych i odczuwanego stresu.
 • Pogłębienie kontaktu ze sobą i swoją intuicją.
 • Wzrost elastyczności na poziomie ciała i umysłu.
 • Wzrost kreatywności i skuteczności w rozwiązywaniu problemów.
 • Pogłębienie więzi i otwartości w zespole.
 1. Przedstaw nam swoje oczekiwania i potrzeby dotyczące szkoleń dla Twojej firmy, drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Zweryfikujemy możliwość uzyskania dofinansowania dla Twojej firmy w ramach Akademii Menadżera lub środków regionalnych (dofinansowania do 80%).
 3. Wspólnie przygotujemy wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.
 4. Dopilnujemy wszelkich formalności.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wykonujemy diagnozę strategiczną w Twojej firmie.
 6. Twoja firma uzyskuje pełny raport z wykonanej diagnozy strategicznej
 7. Na podstawie diagnozy strategicznej, dopasowujemy tematykę szkoleń do realnych potrzeb danej firmy.
 8. Realizujemy szkolenia i procesy coachingowe.

szkolenia otwarte

Tematyka szkoleń :

Komunikacja i współpraca

Czego się nauczysz?

 • Jakie są narzędzia skutecznego porozumiewania się.
 • Jak budować autentyczne relacje ze współpracownikami i klientami.
 • Jak rozwijać empatię i atmosferę docenienia w zespole.
 • Co to są toksyny  komunikacyjne i jak sobie z nimi radzić.
 • Jak udzielać informacji zwrotnej by inspirować pracowników do rozwoju.
 • Jak wdrażać asertywność w biznesie.
 • Jak rozwiązywać sytuacje trudne.

Zarządzanie

Czego się nauczysz?

 • Jak zainspirować ludzi by za Tobą podążyli.
 • Jak budować autorytet.
 • Jak zrozumieć pracownika i optymalnie nim zarządzać.
 • Jak skutecznie komunikować się z zespołem i w jaki sposób zadbać o dobrą komunikację w zespole.
 • Jak zbudować silny i zgrany zespół, który sprawnie realizuje najtrudniejsze zadania.
 • Jak efektywnie organizować pracę, delegować zadania i odpowiedzialność.
 • Jak rozwiązywać konflikty w zespole.

Motywacja

Czego się nauczysz?

 • Jakie są czynniki motywujące i demotywujące w pracy.
 • Jak zwiększać zaangażowanie i samodzielność pracowników.
 • Jak skutecznie motywować siebie i swoich pracowników.
 • Jak delegować zadania i odpowiedzialność.
 • Jak dotrzeć do wartości, które są siłą napędową do działania.
 • Jak skupiać uwagę zespołu na szukaniu rozwiązań.
 • Jak budować inspirującą wizję i optymalny plan działania.
 • Jak zarządzać sobą w czasie, by osiągać wyznaczone cele.

Balans praca – życie

Czego się nauczysz?

 • Jak projektować cele, by były w zgodzie z Tobą.
 • Jak zarządzać sobą w czasie by zapewnić sobie poczucie równowagi.
 • Jak dotrzeć do wartości, które są wewnętrznym kompasem i odzyskać motywację do działania.
 • Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
 • Jak stworzyć indywidualną strategie działania w sytuacji wyzwań.
 • Jak zmieniać ograniczające przekonania.
 • Jak budować satysfakcjonujący balans praca-życie.