fbpx

dla biznesu

“Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych” Henry Ford

czego się nauczysz:

 • Jak być liderem, inspirować ludzi i budować autorytet.
 • Jak budować silny i zgrany zespół.
 • Jak radzić sobie z trudnościami i konfliktami.
 • Jak rozwijać otwartą komunikację i empatię w firmie.
 • Jak zwiększać zaangażowanie i motywację pracowników.
 • Jak rozmawiać i delegować zadania, aby pracownicy osiągali wyznaczone cele.
 • Jak zarządzać sobą w czasie by osiągać wyznaczone cele.
 • Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Dla kogo? Szkolenia skierowane do menadżerów i kierowników zespołów oraz ich pracowników, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Przeprowadzamy również szkolenia indywidualnie dopasowane do potrzeb danej Firmy.

Coaching

Czym jest coaching?

To Interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom i/lub grupom/zespołom w przyspieszeniu tempa rozwoju, poprawie efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania. Dokonuje się w oparciu o relację wspierającą proces, o którego celach decyduje klient. Coaching koncentruje się na obecnej sytuacji klienta oraz na tym, co zamierza zrobić, aby osiągnąć pożądany cel. Rezultatem coachingu może być sformułowanie konkretnych celów życiowych i zawodowych, optymalizacja działań, trafniejsze decyzje, pełniejsze korzystanie ze swoich naturalnych zdolności.

Jakie możesz osiągnąć rezultaty?

 • Większa efektywność kadry zarządzającej i pracowników w realizacji celów.
 • Wzrost samoświadomościi motywacji.
 • Wzrost poczucia sprawczości i skuteczności w rozwiązywaniu problemów.
 • Wzrost gotowości do podejmowania wyzwań i wdrażania zmian.
 • Klaryfikacja i urzeczywistnienie potencjału pracowników.
 • Lepsze radzenie sobie z emocjami.

Team - coaching

Zapraszamy na proces coachingowy dla zespołów.

Team – coaching skutecznie wspiera zespoły w budowaniu relacji i efektywnym działaniu.

Jak możesz osiągnąć rezultaty?

 • Zbudowanie relacji opartych na empatii.
 • Bardziej otwarta i skuteczna komunikacja.
 • Jasne cele, wizja i plan działania.
 • Wzrost zaangażowania i satysfakcji ze współpracy.
 • Większe poczucie wpływu i sprawczości w członkach zespołu.
 • Poszerzenie perspektywy i możliwości rozwiązania problemów.
 • Wzrost gotowości do podejmowania wyzwań i wdrażania zmian.
 • Wzrost gotowości do przyjmowania na siebie odpowiedzialnościza efekty pracy.
 • Klaryfikacja i urzeczywistnienie potencjału zespołu.Szkolenia

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenia dla osób zarządzających i zespołów.

Czego się nauczysz?

 • Jak skuteczniej zarządzać zespołem i firmą.
 • Jak być liderem, który wspiera swoich pracowników w rozwoju i realizacji celów.
 • Jak prowadzić rozmowy, by budować zaangażowanie i odpowiedzialność w swoim zespole.
 • Jak delegowaćzadania, by osiągać zamierzone rezultaty.
 • Jak udzielać informacji zwrotnej, by wzmacniać gotowość pracowników do rozwoju.
 • Jak budzić kreatywność i porzuczie sprawczości w zespole.
 • Jak wspierać zespół w rozwiązywaniu problemów i konfliktów.
 • Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Life Impressions Bodywork

Zapraszamy na zajęcia uważnego ruchu.
Co to wniesie dla Twoich pracowników?

 • Wyciszenie myśli.
 • Zwiększenie uważności i koncentracji.
 • Rozluźnienie, zmniejszenie dolegliwości bólowych i odczuwanego stresu.
 • Pogłebienie kontaktu ze sobą i swoją intuicją.
 • Wzrost elastyczności na poziomie ciała i umysłu.
 • Wzrost kreatywności i skutczności w rozwiązywaniu problemów.
 • Pogłebienie więzi i otwartości w zespole.

 1. Przedstaw nam swoje oczekiwania i potrzeby dotyczące szkoleń dla Twojej firmy, drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Zweryfikujemy możliwość uzyskania dofinansowania dla Twojej firmy w ramach Akademii Menadżera lub środków regionalnych (dofinansowania do 80%).
 3. Wspólnie przygotujemy wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.
 4. Dopilnujemy wszelkich formalności.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wykonujemy diagnozę strategiczną w Twojej firmie.
 6. Twoja firma uzyskuje pełny raport z wykonanej diagnozy strategicznej
 7. Na podstawie diagnozy strategicznej, dopasowujemy tematykę szkoleń do realnych potrzeb danej firmy.
 8. Wykonujemy szkolenie.

szkolenia otwarte

Tematyka szkoleń :

Komunikacja i współpraca

Czego się nauczysz?

 • Jakie są narzędzia skutecznego porozumiewania się.
 • Jak budować autentyczne relacje ze współpracownikami i Klientami.
 • Jak udzielać informacji zwrotnej by inspirować pracowników do rozwoju.
 • Co to są pułapki komunikacyjne i jak z nimi walczyć.
 • Jak wdrażać asertywność w biznesie.
 • Jak rozwiązywać sytuacje trudne.

Zarządzanie

Czego się nauczysz?

 • Jak zainspirować ludzi by za Tobą podążyli.
 • Jak budować autorytet.
 • Jak zrozumieć pracownika i optymalnie nim zarządzać.
 • Jak skutecznie komunikować się z zespołem i w jaki sposób zadbać o dobrą komunikację w zespole.
 • Jak zbudować silny i zgrany zespół, który sprawnie realizuje najtrudniejsze zadania
 • Jak efektywnie organizować pracę.

Motywacja

Czego się nauczysz?

 • Jakie są czynniki motywujące i demotywujące w pracy.
 • Jakie są bariery wewnętrzne i zewnętrzne zmniejszające zaangażowanie i sposoby ich przezwyciężania, nastawione na rezultaty.
 • Jak skutecznie motywować siebie i swoich pracowników
 • Jak zwiększać zaangażowanie i motywację
 • Jak dotrzeć do wartości, które są siłą napędową do działania.
 • Jak budować inspirującą wizję i optymalny plan działania.
 • Jak zarządzać sobą w czasie, by osiągać wyznaczone cele.

Balans praca – życie

Czego się nauczysz?

 • Jak projektować cele, by były w zgodzie z Tobą
 • Jak zarządzać sobą w czasie by zapewnić sobie poczucie równowagi.
 • Jak dotrzeć do wartości, które są wewnętrznym kompasem i odzyskać motywację do działania.
 • Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
 • Jak stworzyć indywidualną strategie działania w sytuacji wyzwań.
 • Jak zmieniać ograniczające przekonania.
 • Jak budować satysfakcjonujący balans praca-życie.